Skocz do zawartości

Zaloguj przez Facebook Rejestracja

Najnowsze tematy

Wyświetl nową zawartość »

Zdjęcie

Forum mieszkańców Namysłowa - sprawy różne

forum Namysłów Namysłów

 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
753 odpowiedzi w tym temacie

#21 ~Mieszkaniec N~

~Mieszkaniec N~
 • Goście

Napisano 17 luty 2013 - 21:16:47

Co skrywa Zarząd NSM ?
Wczoraj tj 15.02.2013 roku znaczna część Właścicieli lokali (z ponad 2500 lokali ) otrzymała pięć kartek korespondencji od Zarządu NSM, która jest nie tylko na temat Panu remontów z wykonania za 2012 rok i planowanych propozycji prac na 2013 rok, wyłącznie dla danej nieruchomości w której się mieszka.
Jest potwierdzeniem nieracjonalnego i kolejnego kosztownego wydatkowania pieniędzy,

Więcej czytaj:
http://www.namyslowi...rywa_zarzad_nsm

http://www.namyslowi...arzad_nsm_cz_ii

http://www.namyslowianie.pl/blog/robin/kosztowny_porzadek_w_nsm

#22 ~gość~

~gość~
 • Goście

Napisano 22 luty 2013 - 22:41:26

Chwała Panie TomkuW za zamknięcie strony o zmarłej Śp. Żanecie. Co za potwory ! Tych którzy się tak pastwią nad zmarłą powinna spotkać podobna sytuacja ale nie po to że szukam zemsty , bo tej rodziny nie znam. Bo gdyby nie ta akcja zbierania pieniedzy , nawet bym o niej nie słyszał. Ale po to aby przez swoje cierpienie nabrali pokory. Proszę sobie zrobić wycieczkę na onkologię i zobaczyć jak młodzi ludzie umierają i jak bardzo chcą żyć a z nikąd żadnej pomocy. Współczuć rodzinie i mężowi zmarłej jeśli to wszystko czytają. Nie mam złudzeń że można obciąć komuś rękę jak donoszą ostatnie wieści , bo jak się nie ma człowieczeństwa !

#23 ~MARIAN~

~MARIAN~
 • Goście

Napisano 24 luty 2013 - 07:06:31

Informacja dla członków NSM w Namysłowie

Szanowni Państwo .
W nawiązaniu do szeregu zgłoszonych wniosków dotyczących zmian w obowiązującym Statucie i Regulaminach oraz brakiem informacji o realizacji i zaawansowaniu pracy związanej z realizacją Uchwały nr 14 z dnia 25 i 26.06 2012 roku Walnego Zgromadzenia NSM .
Grupa członków NSM dnia 21.02.2013 roku, dostarczyła do NSM pakiet n/w projektów celem stwierdzenia poprawności i zgodności użytych sformułowań prawa przez Radcę Prawnego NSM:
1) Społeczny Projekt zmian – zastąpienia dotychczasowego Statutu NSM, na opracowany przez
Grupę Członków NSM.
2) Społeczny Projekt zmian – zastąpienia dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia
NSM, na opracowany przez Grupę Członków NSM.
3) Społeczny Projekt zmian – zastąpienia dotychczasowego Regulaminu Rady Nadzorczej NSM,
na opracowany przez Grupę Członków NSM
Celem projektowanych zmian m.in. jest :

- zmniejszenie ilości członków Zarządu do dwóch .

- udzielanie absolutorium członkom Zarządu NSM , w głosowaniu tajnym.

- poprawa jawności z działalności spółdzielni, wywiązywania się z prac i zadań oraz obowiązków przez Zarząd i Radę Nadzorczą NSM, która jest należna i potrzebna członkom NSM.

- ułatwienie zainteresowanym członkom NSM pełnej całorocznej i 24 godzinnej dostępności do

istotnych dokumentów i Planów rzeczowo-finansowych, okresowych wyników ekonomiczno –

gospodarczych NSM itp. wartościowych i należnych informacji na stronie internetowej NSM.

- poprawę wzajemnych i jawnych relacji, wymaganej dobrej konstruktywnej współpracy Zarządu i

Rady Nadzorczej a wszystkimi Członkami i Właścicielami lokali w NSM.

- poddanie możliwie szerokiej konsultacji z członkami NSM, w terminie do 30 kwietnia 2013roku, podając adres poczty e-mail <1regmar > pod którym, zainteresowani członkowie podający Nazwisko i Imię oraz swój Członkowski numer w NSM, niezwłocznie otrzymają Pakiet Projektów , które zostały dostarczone do NSM i będą mogli prowadzić korespondencję w tej sprawie, zgłaszać własne uwagi i wnioski do w/w Projektów, które powinny być jawne i bardziej przyjazne dla członków NSM.

Pozdrawiam i Powodzenia.

w imieniu Grupy Członków NSM.
(-) Marian Regner


#24 ~MR~

~MR~
 • Goście

Napisano 12 marzec 2013 - 07:28:30

Namysłów dn. 11.03.2013 rok

I N F O R M A C J A

szczególne ważna, dla Członków

Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w Namysłowie

Zaniepokojeni członkowie NSM brakiem informacji z realizacji- wykonywaniu Uchwał ostatniego Walnego Zgromadzenia NSM z czerwca 2012 roku. Nadmienia się, że NSM ma własną stronę Internetową pod linkiem http://www.nsm.org.pl/ , co tylko przy odrobinie zrozumienia ze strony Zarządu i Rady Nadzorczej, znacznie upraszcza i umożliwia szybki przesył informatyczny. Pełne dostarczanie zainteresowanym członkom NSM wszystkich istotnych i wymaganych informacji i dokumentów itp. ogłoszeń, należnych wszystkim członkom NSM, co również nie bez znaczenia ma na szeroko rozumiane ponoszone koszty i oczekiwaną od lat poprawę wzajemnych relacji : Zarząd i Rada Nadzorcza a Członkowie NSM. Po prostu pełny przekaz Internetowy, takie są realia rozwoju, postępu i wymogi naszych czasów.
Z początkiem marca 2013 roku, zniecierpliwieni członkowie spółdzielni dostarczyli do NSM stosowne pismo, a dodatkowym powodem jest bardzo wątpliwa realizacja Uchwały Nr.14 Walnego Zgromadzenia z czerwca 2012 roku NSM przez Pana Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Pana Prezesa NSM ( niewłaściwa realizacja Uchwały nr.14 Walnego Zgromadzenia NSM , wynikającego z wniosku członków NSM tz. brak zasadności i przyznanie wypłat miesięcznego ryczałtu po 300 km, za jazdy prywatnymi samochodami przez Prezesów NSM w godzinach służbowych po terenie miasta Namysłów?! ) , którym Wale Zgromadzenie jako Najwyższy Organ NSM, powierzył właściwe i terminowe wykonanie Wniosków złożonych przez członków NSM.
Mające za cel poprawę: jawności z prac Organów NSM, zmniejszenia uciążliwości w dostępie do istotnych dokumentów członkom NSM oraz zmniejszenia bardzo wysokich kosztów i opat zarządu NSM :
 • Wydanie kserokopii faktur i odczytów liczników i podliczników za czynniki energetyczne przez Zarząd NSM
 • Zmian w Porządku i Regulaminie Walnego Zgromadzenia
 • Dokonania analiz i opracowań przez Zarząd NSM
 • Zmian w dotychczasowym Regulaminie wynagradzania i innych świadczeń pieniężnych dla Członków Zarządu NSM w Namysłowie
 • Zmian w Regulaminie Wynagrodzenia i innych świadczeń pieniężnych dla pozostałych pracowników NSM w Namysłowie
 • Opracowania dalszych zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
 • Corocznego posezonowego Sprawozdania z rozliczenia ilości zużycia ciepła i kosztów na budynki za dany okres grzewczy na stronie Internetowej NSM
 • Dalszych zmian w Statucie NSM w Namysłowie uchwalonego w dniach 22,06 i 30.06. Uchwałą Nr 8/20009/WZ
 • Modernizacji i aktualizacji istniejącej strony Internetowej NSM
 • Zwoływania Walnych Zgromadzeń członków NSM w jednym terminie z powodu nikłej frekwencji
 • Radca Prawny zatrudniony w NSM powinien udzielać porad prawnych członkom NSM w sprawach spornych .
 • Zmian spraw finansowych. Walne Zgromadzenie NSM zobowiązuje Zarząd NSM do naliczania w takiej wysokości czynszu da wynajmujących i dla wszystkich użytkowników „ Bazy NSM „ aby NSM nie ponosiła Strat.
Pełny tekst w/w Wniosków złożonych przez członków NSM i przyjętych do realizacji za Uchwałą Nr.14, Walnego Zgromadzenia zawierają Protokoły Komisji Wnioskowych z czerwca 2012 rok oraz istnieje możliwość przesłania kopii pocztą elektroniczną o kontaktowym adresie 1regmar@wp.pl dla zainteresowanych członków NSM.

za Grupę Członków NSM
(-) Marian Regner

#25 ~MR~

~MR~
 • Goście

Napisano 12 marzec 2013 - 09:55:41

Namysłów dnia 12.03.2013 roku

O D P O W I E D Ź

Na ulotkę skierowaną przez Zarząd Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do Mieszkańców NSM w Namysłowie w dniu 14.02.2013 oraz na pismo Zarządu NSM z dnia 06.03.2013 r.


W związku z dostarczonymi w dniu 14.02.2013 roku pismami Członkom Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej p.t. „ Informacja dla Mieszkańców Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Namysłowie” , które delikatnie ujmując rozmija się z faktami, jakie miały miejsce dnia 04.02.2013 roku podczas zebrania z Mieszkańcami Osiedla Nr V.
Po pierwsze na tym zebraniu nie byli obecni Prezes Pan Zbigniew Dąbrowa i z-ca Prezesa Pan Romuald Gadowski, a więc nie znają dokładnie przebiegu zebrania ani treści wystąpień uczestników. Mogli skorzystać z relacji obecnych na zebraniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej NSM oraz członków tej Rady, którzy nie zabrali głosu w przedstawianym prze zemnie temacie, a co do którego Zarząd zarzuca mi teraz nie rzetelność.
Po drugie czy mogłem zająć się tematem rozliczania dostarczanego ciepła do mieszkań i w ogóle gospodarki w szerokim znaczeniu.
Wobec powyższego, krótka prezentacja Członka NSM i społecznie udzielającego się w Organach Samorządowych -Zarządzie Osiedla Nr V przy ul. Reymonta, którego jestem członkiem.
Jestem z wykształcenia Energetykiem. Posiadam wielokrotnie sprawdzoną w różnych okolicznościach, gruntowną wiedzę z różnych dziedzin techniczno-gospodarczych i dobrą nienaganną kilkudziesięcioletnią praktykę zawodową jako Główny energetyk, z zakresu szeroko rozumianej energetyki zawodowej i budownictwa, w tym kilkudziesięcioletnia praca na stanowiskach samodzielnych osób Kierownictwa, Dozoru i Eksploatacji, z wymaganymi uprawnieniami w tym zakresie.
Budowałem i uruchamiałem różne obiekty budowlane i pracowałem przez kilkadziesiąt lat w Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej Świdnica zakład Nr 3 Namysłów, dużym zakładzie o kategorii znaczenia gospodarczego „ S ” m.in. jako Główny Energetyk, tam gdzie obecnie w znacznej części hal poprzedniego zakładu mieści się firma „Diehl Controls Polska „ Sp. z o.o. przy ulicy Pułaskiego i zagadnienia związana nie tyko z ciepłownictwem są mi dobrze znane.
Byłem wykonawcą i współwykonawcą w Polsce obiektów przemysłowych i mieszkaniowych , w tym w Namysłowie na rzecz i rozwoju NSM za czasów Prezesów NSM: p. Ignacego Kolerskiego i p. Bolesława Kurowskiego oraz p. Franciszeka Garbowskiego i p. Edmunda Dworeckiego pracując w „ KPB” Kluczbork i są nimi obiekty budowlane wielo lokalowe przy ul Krakowskiej - ” Delikatesy „ wraz z kotłownią przy budynkową i bunkrem węglowym , Osiedle bloków mieszkalnych i ” obecnie mieszczący się Inkubator Przedsiębiorczości „ przy ul. .Łączańskiej oraz kilka obiektów budowlanych wielolokalowych przy ul Reymonta.
Wielokrotnie przygotowywałem wymaganą dokumentację związaną z rożnymi dostawami medium energetycznych, remontami i eksploatacją oraz negocjowałem z wykonawcami różnego rodzaju i typu Umów cywilno-prawnych , w instytucjach -firmach i z różnymi kontrahentami, zarówno państwowymi jak i prywatnymi.
Więc:
Skoro została dokonana krótka prezentacja mojej osoby, która jest faktem weryfikowalnym i teraz z punktu widzenia tematycznego mogłem zabierać głos w przedstawianym problemie, czy też nie mam pojęcia o czym mówiłem i o czym piszę w wielomiesięcznej korespondencji do NSM.
Po trzecie; chyba należało przedstawić czego dotyczyły nieprawdziwe informacje, a nie na wstępie rozesłanego pisma stwierdzić ogólnikowo nie rzetelność.
Po czwarte Zarząd NSM w kolejnym piśmie z dnia 6.03.2013 roku w dalszym ciągu rozmija z faktami i nie przyjmuje do wiadomości, że społecznie występuję w imieniu kilkudziesięciu członków i właścicieli lokali w NSM i dla ludzkiej zwykłej przyzwoitości należałoby, przyjąć wielokrotnie składane propozycje spotkania i rozmowy o możliwościach poprawy gospodarki cieplnej z kilkoma zainteresowanymi członkami NSM, zamiast prowadzić wielomiesięczną (od czerwiec 2012 roku ) mało efektywną wymianę korespondencji.
Po piąte jako członek NSM mam prawo, wręcz obowiązek wypowiadać się na forum i prowadzić rozmowy i korespondencję również jako upoważniony przedstawiciel kilkudziesięciu zainteresowanych właścicieli lokali i członków NSM z Zarządem i Radą Nadzorczą NSM w sprawach prowadzonej Gospodarki remontowo – eksploatacyjnej i osiąganych przez Zarząd NSM wynikach ekonomiczno - gospodarczych oraz istniejących możliwościach poprawy gospodarności, w tym gospodarki ciepłem w NSM.
Jestem dotknięty tak niedopuszczalnym zachowaniem i reakcją w/w Panów Prezesów NSM.
Na marginesie ,nie bez znaczenia ma fakt że, podczas Zebrania Osiedla Nr V w dniu 04.02.2013 rok, na pytania mieszkańców kierowane pod adresem prezesów Zarządu NSM zostało zaproponowane możliwe rozwiązanie, upoważniające członków zarządu osiedla do rozmów, tak jak uczyniło to kilkudziesięciu właścicieli lokali w postaci udzielenia wymaganego pełnomocnictwa mojej osobie, oraz podania adresu kontaktowego poczty e-mail; 1regmar@wp.pl w celu uzyskania przez każdego zainteresowanego informacji np. jakie- które budynki są przypisane do każdej z 22 nieruchomości gruntowych itp. spraw które powinny być publikowane na stronie Internetowej NSM , a co wynika z przyjętych i przegłosowanych wniosków członków NSM w tym wniosku Nr 9 w sprawie modernizacji i aktualizacji strony Internetowej NSM tj Uchwały Nr.14 Walnego Zgromadzenia z 2012 roku.
Z wyrazami szacunku
(-) Marian Regner

#26 ~ZONr V w Namysłowie~

~ZONr V w Namysłowie~
 • Goście

Napisano 13 marzec 2013 - 11:27:47

Namysłów 13.03.2012 rok

INFORMACJA

z zebrania z Mieszkańcami odbytego w dniu 12.03.2013 r.

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie Władz Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Namysłowie z Mieszkańcami Osiedla Nr V przy ul. Reymonta. Po odczytaniu "Sprawozdania z działalności ZO Nr V w Namysłowie" ,. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i z-ca Burmistrza Namysłowa , którzy poinformowali przybyłych Mieszkańców o stopniu realizacji wniosków z poprzedniej Uchwały ZO Nr V, planowanego rozwoju i remontów infrastruktury miasta, przygotowaniami do zmian w gospodarce odpadami komunalnymi z dniem 1.07.2013 roku i pewnymi zagrożeniami oraz sytuacji tutejszego szpitala i poziomu lecznictwa, a także stan dróg łączących Namysłów z Opolem i Oleśnicą co jest w gestii Starostwa. Pomimo głosu Przewodniczącego o odniesienie się zebranych na sali osób, do przedłożonego Sprawozdania jakoś nikt z obecnych na sali nie zabrał głosu. Widocznie wszyscy zebrani w sali, zaakceptowali zawarte stwierdzenia Zarządu Osiedla Nr V w poniższym sprawozdaniu:

Namysłów 12.03.2013r

Sprawozdanie

z działalności Zarządu Osiedla Nr V

w Namysłowie


Szanowni Mieszkańcy!
Sprawozdanie, które w imieniu Zarządu Osiedla przedstawiam dzisiaj, dotyczy okresu działalności od marca 2012r. do chwili obecnej.
Informuję, że poprzedni Zarząd Osiedla wybrany został na zebraniu mieszkańców 16.03.2011r. Tego dnia do Zarządu wybrano: Włodzimierza Srogę jako przewodniczącego oraz członków: Marka Nowakowskiego, Dariusza Pilarskiego, Mariana Regnera oraz Tadeusza Kolatę. Pierwszą ocenę ze swojej działalności Zarząd Osiedla przedstawił na zebraniu mieszkańców 3 kwietnia 2012r. Była to informacja z działalności rocznej wybranego Zarządu.
Na zebraniu mieszkańców 3 kwietnia 2012r. podjęto szereg wniosków w tym m. in:
1) o złej jakości gazu ziemnego
2) dokonać odtworzenia brzegów zbiornika Michalice
3) uruchomić w okresie letnim na lodowisku skate-park
4) wybudować dodatkowe miejsca parkingowe przy ul. Reymonta
5) zabezpieczyć studzienki kanalizacyjne
6) usunąć kamień przy górce saneczkowej
7) odremontować boisko sportowe do koszykówki
8) powinna zostać nagłośniona przez gminę tzw. ustawa śmieciowa.
Te wnioski do rozpatrzenia i realizacji przewodniczący Zarządu Włodzimierz Sroga przekazał pisemnie Burmistrzowi Namysłowa dnia 30.04.2012 r.
Dzisiaj na zebraniu mieszkańców prosimy o udzielenie informacji od Pana Burmistrza w jaki sposób i kiedy te wnioski zrealizowano, bądź informacji kiedy zostaną one zrealizowane i w jaki sposób.
Z dokumentacji prowadzonej przez poprzedni Zarząd Osiedla do dnia 04.09.2012r. wynika, że Zarząd nie odbywał oficjalnych, protokołowanych posiedzeń. Nie są też udokumentowane żadne pełnione dyżury i spotkania z mieszkańcami przez członków Zarządu Osiedla.
W m-cu sierpniu 2012r. grupa mieszkańców Osiedla niezadowolonych z pracy przewodniczącego Zarządu Włodzimierza Srogi, postanowiła wystąpić z wnioskiem do Zarządu Osiedla o zmianę przewodniczącego. Taką próbę odwołania przewodniczącego Zarząd Osiedla podjął na swoim posiedzeniu dnia 04.09.2012r. Odwołano wtedy przewodniczącego ale Rada Miejska uznała, że dokonano tego wbrew Statutowi Osiedla. W dalszej kolejności wszyscy pozostali członkowie Zarządu złożyli rezygnację. Większość z nich uzasadniła swoją decyzję braku możliwości dalszej współpracy z Panem Włodzimierzem Srogą. Rada Miejska podjęła więc uchwałę w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Nr V. Burmistrz Namysłowa wyznaczył datę zebrania mieszkańców na 21.11.2012r. Tego dnia odwołano Włodzimierza Srogę z funkcji przewodniczącego Zarządu, natomiast w wyniku powstałego prawnego sporu nie wybrano nowego przewodniczącego ani też członków Zarządu. Rada Miejska podjęła więc dodatkową uchwałę o wyborze przewodniczącego i członków Zarządu Osiedla. Wyznaczono termin zebrania mieszkańców na 19.12.2012r.
Tego dnia wybrano Dariusza Pilarskiego na przewodniczącego Zarządu Osiedla a na członków: Mateusza Kanię, Joannę Sośniak, Mariana Regnera i Antoniego Sośniaka. W tym zebraniu uczestniczył i prowadził z-ca Burmistrza Namysłowa-Pan Andrzej Galla.
1) Nowo wybrany Zarząd Osiedla na swoim pierwszym oficjalnym posiedzeniu dnia 08.01.2013r. podjął szereg organizacyjnych ustaleń w tym m. in:
- postanowiono, że wszystkie posiedzenia Zarządu będą protokołowane
- ustalono harmonogram dyżurów członków Zarządu i postanowiono, że wszystkie dyżury będą protokołowane i odbywać się będą w Szkole Podstawowej Nr 4
- ustalono, że wszystkie podjęte uchwały i postanowienia Zarządu będą podawane do publicznej wiadomości w gablotach Urzędu Miejskiego naszego Osiedla
- ustalono, że na posiedzenia Zarządu Osiedla wg potrzeb będą zapraszani przedstawiciele zakładów i instytucji
2) Dnia 23.01.2013r. na wniosek Zarządu Osiedla zorganizowano spotkanie Zarządu z przedstawicielami Urzędu Miejskiego, Sanepidu, Straży Miejskiej, w spotkaniu wziął także udział Prezes NSM. Na tym posiedzeniu dokonano oceny w zakresie odbioru odpadów stałych i śmieci w chwili obecnej a także omówiono zakres zużycia i odbioru odpadów od dnia 1 lipca 2013r. Zarząd Osiedla poddał krytyce istniejący obecnie stan śmietników na Osiedlu NSM. Udokumentowano to szeregiem zdjęć w tym zakresie. Krytycznie oceniono też stan czystości pojemników na śmieci a także brak należytej czystości na trawnikach i chodnikach osiedla. Stwierdzono, że boksy śmietnikowe są brudne, nie odnawiane, nie białkowane, nie dezynfekowane, nie zamiatane po odbiorze śmieci. Pojemniki na śmieci są zardzewiałe, nie myte i nie dezynfekowane. Taki obowiązek wykonania tych czynności zgodnie z zawartą umową spoczywa na firmie odbierającej odpady i śmieci a nadzór należy do Zarządu NSM. Jak widać te prace nie są wykonywane. Na trawnikach i chodnikach zalegają duże ilości psich odchodów, trawniki i chodniki nie są na bieżąco sprzątane. Na posiedzeniu ustalono, że członkowie Zarządu Osiedla wraz ze Strażą Miejską i przedstawicielami NSM dokonywać będą okresowych kontroli stanu śmietników i terenów przydomowych. Mimo takiej zgody wyrażonej na tym spotkaniu by taki przedstawiciel brał udział w kontroli, Prezes NSM w późniejszym czasie odmówił takiej współpracy. Kontrolę dokonują więc w większości członkowie Zarządu Osiedla z przedstawicielami Straży Miejskiej (dopiero podczas czwartej kontroli wziął udział przedstawiciel NSM). Z każdej z nich sporządzono notatkę służbową.
Z notatek wynika, że w zakresie stwierdzonego w styczniu bałaganu i brudu trochę zmieniło się na lepsze (usunięto składowisko śmieci przy kawiarni „INKA” i sklepie „Żabka” przy ul. Reymonta). Wiele do życzenia w dalszym ciągu pozostawia stan odśnieżanych chodników i przejść osiedlowych oraz miejsc przeznaczonych na stojaki rowerowe. Mieszkańcy Osiedla oczekują od Prezesa NSM wyjaśnień dlaczego Zarząd nie interesuje się tymi sprawami i dlaczego nie jest w pełni egzekwowana zawarta umowa z firmą sprzątającą?
3) Dnia 04.02.2013r. na wniosek Zarządu Osiedla zorganizowano spotkanie mieszkańców Osiedla z Zarządem i wysłuchano opinii na temat warunków życia, kłopotów bieżących i postulatów. Na zorganizowanym spotkaniu w imieniu Zarządu Osiedla, jeden z jego członków Pan Marian Regner udzielił prelekcji na temat oszczędnego gospodarowania ciepłem w lokalach mieszkalnych.
Nie bez znaczenia jest fakt, że Pan Marian Regner budował i pracował kilkadziesiąt lat m.in. w ZEM Namysłów jako Główny Energrtyk, tam gdzie obecnie w znacznej części hal poprzedniego zakładu mieści się „Diehl Controls Polska „ Sp. z o.o. przy ulicy Pułaskiego i tematyka związana nie tyko z ciepłownictwem jest mu doskonale znana, ponieważ m.in. prowadził eksploatację dwu dużych kotłowni: wytwarzające parę o wydajności 2,16Gcal/godz. i wysokotemperaturową o wydajności 5.4 Gcal/godz. o temperaturze wody 150 stopni Celsjusza oraz eksploatację sieci i instalacji centralnego ogrzewania.
W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący RM Pan Jarosław Iwanyszczuk, mimo zaproszenia nie wzięli udziału rani Rady Miejskiej. Udział wzięło także 3 członków RN NSM z Panem Ignacym Nowakiem jako Przewodniczącym RN, 4 członków RN NSM mimo zaproszenia nie wzięło udziału w spotkaniu. W zebraniu wzięło udział ponad 40 mieszkańców Osiedla. W trakcie dyskusji wymieniono szereg uwag na temat ogrzewania, jego kosztów i sposobów ich obniżenia. Mieszkańcy mówili też o problemach związanych ze współdziałaniem z Zarządem NSM, który jest trudny we współpracy. Narzekali też na okresowe kontrole kominiarza, który wszystkim nakazuje montaż wywietrzników nie podając jednocześnie parametrów z tych badań. W trakcie dyskusji mówiono też, że Prezes NSM unikając podjęcia decyzji o dociepleniu ścian budynków winę w tym zakresie zrzuca na członków, którzy nie podpisują pełnomocnictwa Zarządowi. Stwierdzono, że jest to pomawianie członków. Każdy z właścicieli mieszkań ma prawo żądać od NSM jasnych i precyzyjnych planów rzeczowo-finansowych a tego Zarząd odmawia członkom i to staje się kością niezgody. To staje się już nagminne i należy z tym skończyć. Zarząd Osiedla apeluje do Zarządu NSM o podjęcie współpracy. Takich gwarancji mieszkańcy oczekują od Prezesa NSM na dzisiejszym zebraniu.
Do innych wniosków, które zgłaszano na spotkaniu z mieszkańcami należy:
-budowa dodatkowych parkingów przy ul. Reymonta
- zwrócono też uwagę na potrzebę modernizacji dwóch przejść dla pieszych na ul. Reymonta
4) Obecnego na dzisiejszym zebraniu Prezesa NSM prosimy o wyjaśnienie mieszkańcom ich wątpliwości w zakresie wycinki drzew, w tym 3 szt. lip przy budynku 16-24
a) czy sprzedano, jaką ilość i za jaką wartość drzewo opałowe pozyskane z wycięcia kilkudziesięciu drzew przy ul. Reymonta w 2012r. oraz kilku drzew w styczniu 2013r.
czy w sprawie sprzedaży drewna przeprowadzono przetarg i z czyim udziałem.
c) niech Prezes NSM odpowie też mieszkańcom kiedy zlikwidowane zostaną małe, zabrudzone psimi odchodami piaskownice na Osiedlu.
5) Nowo wybrany Zarząd Osiedla w tym krótkim 3-miesięcznym okresie swojej działalności odbył 8 posiedzeń i 1 spotkanie z mieszkańcami (dziś drugie). Podjęto 4 uchwały. Odbyto 4 dyżury członków Zarządu. Przeprowadzono na Osiedlu 4 kontrole porządkowe z udziałem Straży Miejskiej. Zarząd Osiedla interweniował w NSM 3 razy w sprawie złego odśnieżania chodników jak i patroli porządkowych.
Szanowni Państwo!
Zarząd Osiedla Nr V bardzo dziękuje za należytą, dobrą współpracę Burmistrzowi Namysłowa Panu Krzysztofowi Kuchczyńskiemu , Z-cy Burmistrza Panu Andrzejowi Galli i ich współpracownikom w tym Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Panu Tadeuszowi Bagińskiemu, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pani Wandzie Myca, Pani Grażynie Łupińskiej z Wydziału Organizacyjnego, Przewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Jarosławowi Iwanyszczukowi oraz Komendantowi Straży Miejskiej Panu Arkadiuszowi Oleksakowi. Zarząd Osiedla Nr V jest otwarty na współpracę z kierownictwem zakładów i instytucji znajdujących się na Osiedlu. Zarząd Osiedla oczekuje współpracy z mieszkańcami Osiedla dla dobra nas wszystkich. Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w życiu swojego Osiedla, poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych, zgłaszanie uwag i problemów. Jedni powiedzą, że dużo zostało zrobione, inni ponarzekają, że mało. Każdy z Państwa musi ocenić to sam. Dla nas osobiście każda z tych spraw to ogromna ilość telefonów, maili, pism i wizyt w urzędach, w czasie wygospodarowanym pomiędzy pracą zawodową i rodziną.
Nadal uważamy, że warto…
Dziękuję.

Na podstawie zgłoszonych wniosków, mieszkańcy podjęli uchwałę aby Zarząd Osiedla Nr V przy ul Reymonta wystąpił do Władz Namysłowa i NSM w Namysłowie aby :
a) wykonać nową piaskownicę dla dzieci na placu zabaw przy lodowisku ul. Reymonta (należy ją ogrodzić) zlikwidować dzikie parkingi samochodów na trawnikach terenów NSM i odgrodzić je słupkami
c) doprowadzić do należytego i estetycznego wyglądu chodniki i parkingi terenu NSM przy Ince i Żabce na ul. Reymonta
d) w przypadku rezygnacji przez NSM z bazy remontowo-budowlanej przy ul. Reymonta 65, tą działkę w całości przeznaczyć na parkingi lub pod budowę garaży dla mieszkańców
e) zgodnie z ustaleniami zespołu ds. zarządzania ruchem przy Starostwie Powiatowym wyegzekwować przebudowę przejścia dla pieszych na wysokości sklepu „Kropla” i poprawę oznakowania przejść dla pieszych na ul. Reymonta oraz dokonać ich modernizacji


Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr V w Namysłowie
( - ) Dariusz Pilarski#27 ~MR~

~MR~
 • Goście

Napisano 20 marzec 2013 - 11:07:07

Okowy absurdu !!!

Obecnie małe dziecko, już od przedszkola rozumie czym jest komputer i Internet. Do czego służy i jak ułatwia życie, że możliwy i bardzo szybki jest transfer wiedzy i wiadomości.
Niewątpliwe zalety nowoczesnego i wzajemnego komunikowania, dostrzegają i od lat domagają się postępowi i zainteresowani członkowie NSM w Namysłowie, a Walne Zgromadzenie – Najwyższy Organ Spółdzielni rozumiejąc istotę sprawy, jednomyślnie uchwaliło Uchwalę Nr14 w czerwcu 2012 roku, która m. inn. zobowiązuje Zarząd NSM do :
1. Wykonania analiz i opracowań przez Zarząd NSM;
2. Modernizacji i aktualizacji istniejącej strony Internetowej NSM.
Wykonanie powyższych wniosków z w/w Uchwały , Walne Zgromadzenie powierzyło Prezesowi Zarządu NSM, a nadzór i bieżącą kontrolę Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
Z uwagi na znaczny upływ czasu i brak informacji o realizacji w/w Uchwały Walnego Zgromadzenia NSM (minęła połowa roku) . Dnia 30.01.2013 roku dostarczyłem do spółdzielni Wniosek: o bieżące i terminowe przesyłanie dokumentów internetową poczta na indywidualny adres e-mail członka NSM i dnia 14.03.2013 roku otrzymałem trzy stronniczą i pouczającą odpowiedź Zarządu NSM;
1. cytat pkt3.Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni ( Art.8 prim ust3 Ustawy o sm.);
2. cytat „ Po ustaleniu terminu z zainteresowanym członkiem, przeglądanie dokumentów odbywa się w pomieszczeniu wskazanym przez Spółdzielnie w obecności pracownika Spółdzielni. Jednocześnie regulamin zabrania skanowania zapisywania w inny sposób przeglądanych dokumentów
Szanowni Mieszkańcy NSM , szczególnie Członkowie NSM !
Proszę samemu kliknąć i spojrzeć na poniższe linki, gdzie nie sposób dojrzeć różnice postaw Zarządu i Rady na konieczność publikowania dokumentów i informacji na stronie internetowej własnej spółdzielni. Ponieważ tak zawsze czynią rozumne i postępowe zarządy spółdzielni mieszkaniowych. dzieląc się informacjami o swych dokonaniach, osiąganych wynikach ekonomiczno- gospodarczych i istniejących zagrożeniach itp. ważnych sprawach dla każdego zainteresowanego i aktywnego członka spółdzielni, które są dostępne przez 24 godziny na dobę w każdy dzień roku. Nie wspominają nic o uszczęśliwianiu zainteresowanych członków, obecnością pracownika Spółdzielni w wyznaczonym pomieszczeniu spółdzielni !!!

1. http://www.smnowydwo...&id=12&Itemid=6
2. http://www.smnowa.pl....205&Itemid=316
3. http://www.smnowa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=183
4. http://www.smodra.pl/
5. http://www.sm-kabel....poldzielni.html
Zapewne można by tak przytoczyć znacznie więcej przykładów, wzajemnego zrozumienia i poprawnych relacji Zarząd a Członkowie Spółdzielni
PS.
Dobrego samopoczucia i samooceny Panowie Prezesi za dotychczasowe " NALEŻYTE " wywiązywanie się z dobrowolnie przyjętych obowiązków służbowych, wobec członków NSM.
Rozwoju i postępu cywilizacyjno- technicznego nie da się powstrzymać, to prędzej czy później nastąpi.


Zainteresowany jawnym rozwojem i postępem NSM w Namysłowie, jeden z Grupy niepokornych członków NSM.
(-) Marian Regner

#28 ~namysłowianin~

~namysłowianin~
 • Goście

Napisano 21 marzec 2013 - 23:13:19


Plac przy Kościele św.Apostołów Piotra i Pawła od pewnego czasu stał się "regularnym,samozwańczym" parkingiem.Wierni odwiedzający Kościół narażeni są na potrącenie samochodem w momencie kiedy kierowcy wykonują różnego rodzaju manewry pojazdami na małym placu,parkują na chodniku blokują bezpieczne dojście do Kościoła.Czyżby to byli Ci którzy unikają parkomatów.Prosimy służby porządkowe o rozwiązanie tego problemu.Apel do właścicieli pojazdów,uszanujcie to miejsce,pomyślcie w tym mieście żyją ludzie którzy poruszają się pieszo.

#29 ~biedny z czystym sumieniem~

~biedny z czystym sumieniem~
 • Goście

Napisano 22 marzec 2013 - 08:01:53

Racja z tym "parkingiem" tu nie jest dziki zachód i nie jest kościół dla zmotoryzowanych....
jak można by było to wjechali by do kościoła nie pomaga znak nic tylko szkoda złotówki i pchają się jak ....

#30 ~E.~

~E.~
 • Goście

Napisano 22 marzec 2013 - 08:13:36

Niegdyś tereny w okół świątyń, to były naturalne miejsca pochówku zmarłych. Tak też było w przypadku parafii pw. św. św. Piotra i Pawła. W moim odczuciu to niestosowne parkować auto w tym miejscu.

#31 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 22 marzec 2013 - 10:42:09

zwłaszcza, że przed wjazdem na plac przy Kościele jest znak zakazu. a policja śpi, chrrrrrr.... chrrrrrr. chrrrrr

#32 ~zamiejscowy~

~zamiejscowy~
 • Goście

Napisano 22 marzec 2013 - 10:55:11

Wszyscy mają rację , ale wyłączyli cały rynek z parkingów i jest problem. W tamtym miejscu są przychodnie , urzędy i jak ktoś przyjedzie ze starszą osobą no to łamie prawo , a nic się nie stanie jak raz zaparkuję tym bardziej inni też stoją. Nie wiem czy nad problemem nie powinny pochylić się władze. Wsadzili ośrodek zdrowia w taki zakamarek że pożal się Boże . Nie ma się co dziwić cały powiat zjeżdża do Namysłowa samochodami no i gdzie go postawić! W obrębie starostwa i targowiska są trzy parkingi i czasami nie ma gdzie zaparkować.

#33 ~namysłowianin~

~namysłowianin~
 • Goście

Napisano 22 marzec 2013 - 11:24:49

Wszyscy mają rację , ale wyłączyli cały rynek z parkingów i jest problem. W tamtym miejscu są przychodnie , urzędy i jak ktoś przyjedzie ze starszą osobą no to łamie prawo , a nic się nie stanie jak raz zaparkuję tym bardziej inni też stoją. Nie wiem czy nad problemem nie powinny pochylić się władze. Wsadzili ośrodek zdrowia w taki zakamarek że pożal się Boże . Nie ma się co dziwić cały powiat zjeżdża do Namysłowa samochodami no i gdzie go postawić! W obrębie starostwa i targowiska są trzy parkingi i czasami nie ma gdzie zaparkować.


Wszyscy mają rację , ale wyłączyli cały rynek z parkingów i jest problem. W tamtym miejscu są przychodnie , urzędy i jak ktoś przyjedzie ze starszą osobą no to łamie prawo , a nic się nie stanie jak raz zaparkuję tym bardziej inni też stoją. Nie wiem czy nad problemem nie powinny pochylić się władze. Wsadzili ośrodek zdrowia w taki zakamarek że pożal się Boże . Nie ma się co dziwić cały powiat zjeżdża do Namysłowa samochodami no i gdzie go postawić! W obrębie starostwa i targowiska są trzy parkingi i czasami nie ma gdzie zaparkować.


Dlaczego przyjezdni nie korzystają z dużego dogodnego parkingu "Pod Kasztanami" można zaparkować samochód i i przejść kawałek uroczą aleją kasztanową do centrum,duży dogodny parking posiada "Kaufland",zwyczajowo jest tak że właściciele pojazdów muszą mieć swój pojazd w zasięgu wzroku i w tym jest cały problem.

#34 ~~hudson~~

~~hudson~~
 • Goście

Napisano 22 marzec 2013 - 19:15:38

...zwyczajowo jest tak że właściciele pojazdów muszą mieć swój pojazd w zasięgu wzroku i w tym jest cały problem.

Nie. Problem w ilości i dostępności miejsc parkingowych. Do przychodni obok kościoła wożę mamę. Podjeżdżam pod same drzwi bo mama jest osobą niepełnosprawną. Wg. Ciebie powinna iść pieszo z parkingu "Pod Kasztanami"?

#35 ~namysłowianin~

~namysłowianin~
 • Goście

Napisano 22 marzec 2013 - 20:03:31

Nie. Problem w ilości i dostępności miejsc parkingowych. Do przychodni obok kościoła wożę mamę. Podjeżdżam pod same drzwi bo mama jest osobą niepełnosprawną. Wg. Ciebie powinna iść pieszo z parkingu "Pod Kasztanami"?


Nie. Problem w ilości i dostępności miejsc parkingowych. Do przychodni obok kościoła wożę mamę. Podjeżdżam pod same drzwi bo mama jest osobą niepełnosprawną. Wg. Ciebie powinna iść pieszo z parkingu "Pod Kasztanami"?


No to teraz będziemy wykorzystywać hasło "osoby niepełnosprawne"bywa że cały plac przykościelny jest zajęty i to przez osoby niepełnosprawne?

#36 ~obserwator~

~obserwator~
 • Goście

Napisano 22 marzec 2013 - 20:08:44

Nie. Problem w ilości i dostępności miejsc parkingowych. Do przychodni obok kościoła wożę mamę. Podjeżdżam pod same drzwi bo mama jest osobą niepełnosprawną. Wg. Ciebie powinna iść pieszo z parkingu "Pod Kasztanami"?

Czyli wszystkie samochody na placu koscielnym to przywiozły osoby niepełnosprawne do przychodni? Jezeli ktoś urządzał prywatną przychodnię to powinien przewidzieć iż będą potrzebne miejsca parkingowe i tam prosze kierować pretensje.

#37 ~Piotr~

~Piotr~
 • Goście

Napisano 22 marzec 2013 - 21:56:29

Osoby a raczej kierowcy NIEPEŁNOSPRAWNI umyuslowo to parkuja gdzie popadnie!! m.in, na placu kościelnym!!!!Sam jestem kierowcą ale to co sie dzieje to juz przegiecie!!!parkowanie w rynku i wlaczanie awaryjnych po to zeby isc do skelpu po chleb etc co gruuuuuuba przesada!!! a policja nic z tym nie robi!!! uwazam ze tu jest problem!!! wystarczy wzorem inncyh miast zrobic kilka zdjec takim "nieprłnosprawnym" kierowcom i wysalc na odpowiedni adres!!! bo ci którzy powinni to robic widocznie sa krotkowidzami i widza swoje konta z wyplata. tylko na tyle ich widocznie stac.

#38 ~~hudson~~

~~hudson~~
 • Goście

Napisano 23 marzec 2013 - 09:27:35

Niepełnosprawni umysłowo to są niektórzy forumowicze, mający problem czytania ze zrozumieniem. Napisłałem że podjeżdżam pod same drzwi przychodni a to nie jest jednoznaczne z tym że zajmuję przykościelny parking.

#39 ~anaa~

~anaa~
 • Goście

Napisano 23 marzec 2013 - 09:57:50

Czyli wszystkie samochody na placu koscielnym to przywiozły osoby niepełnosprawne do przychodni? Jezeli ktoś urządzał prywatną przychodnię to powinien przewidzieć iż będą potrzebne miejsca parkingowe i tam prosze kierować pretensje.ale chwilunia tam nie jest calkiem prywatna przychodnia na nfz tez mozna sie leczyc wiec nie robcie juz afery !!
owszem stawanie pod kosciolem jest razace dla oczu ale ale tam nie staja tylko osoby ktore rzekomo nie chca placic za parking tam staja rownierz osoby ktore chca zaparkowac pod swoim blokiem czy tez domem a tam wlasnie pchaja sie na darmowke ci co nie chca placic wiec mieszkancy szukaja gdzie kolwiek parkingu a w namyslowie jest jak jest pozamykali juz calkiem stawanie i jak tu sie czlowieku nie denerwowac na wladze..... a czy pieszy boi sie przejsc kolo kosciola bo tak jezdza kierowcy jak wariaci to kazdy kierowca powinien odpowiedziec sobie na pytanie jakim jest kierowcom !!!

#40 ~zamiejscowy~

~zamiejscowy~
 • Goście

Napisano 24 marzec 2013 - 09:28:31

Ogólnie nie ma się co się obsypywać epitetami i kto mądrzejszy. Faktem jest że miejsc jest mało i powinni robić wszystko aby takich sytuacji nie było. Przyjezdni nie przyjeżdżają do Namysłowa po to aby zobaczyć i podziwiać kamienice. Przyjezdżają na zakupy , robia obroty sklepom i innym firmom w miescie /dają im jakieś utrzymanie/ a oni płacą podatki miastu za które to podatki Namysłów się rozwija z mniejszym lub większym skutkiem. Może zrobić parkingi pod Namysłowem od strony Kamiennej lub od Opola na łąkach a resztę sobie dojdziemy. Ci ludzie w centrum zapewne wyglądają klientów bo wszystkie obroty odbywają się już w marketach. Jak mam obeżdżać po 2 razy rynek aby znaleźć lukę na zaparkowanie to wybieram jeden z marketów bo wiem że zaparkuję i nie stracę na mandacie.

Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: forum Namysłów, Namysłów

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych